Společnost Hamé s.r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

Slovácká Fruta a.s.

 • Slovácká Fruta, a.s.
  se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04
  IČ 48907171
  zapsaná v obchodním rejstříku
  vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1060
  zastoupená Ing. Martinem Štruplem, předsedou představenstva

Tento závod Hamé je umístěn v Kunovicích na Uherskohradišťsku hned v těsném sousedství generálního ředitelství celé skupiny. Specializuje se na výrobu chlazeného sortimentu. Vyrábí se zde například chlazené paštiky, chlazená hotová jídla, polévky, masozeleninové kojenecké výživy a kysané zelí.
V areálu závodu sídlí i reprezentační podniková prodejna Hamka

Zpráva o propojených osobách:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=20219316&subjektId=63198&spis=683375

 

 
 

 


 

Projekt: Vývoj nových masných výrobků do skleněných a plastových obalů

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

 

Stručný popis projektu a očekávané výsledky projektu:

Společnost Slovácká Fruta, a.s. v rámci projektu rozšíří portfolio svých výrobků o výrobu nových masných výrobků do skleněných a plastových obalů se zachováním kusovitého podílu vložky (kousky masa, jater, mandlí apod.). Nový technologický postup umožní výrobu paštik a dalších masových pomazánek bez přídavků nyní používaných hydrokoloidů. Finální výrobky budou díky novému technologickému postupu a novým recepturám obsahovat výrazně menší podíl přidané vody. Využití nové technologie a nové receptury povede k výrobě produktů s vyšším podílem základních surovin a tím k lepším senzorickým a nutričním vlastnostem finálních produktů.

V rámci projektu je nutné připravit vývoj zcela nových receptur a technologických postupů, kterým bude předcházet nákup nové technologie a také stavební úpravy v areálu Slovácké Fruty, a.s. Investice do nové technologie, stavební úpravy a vývoj nových technologických postupů a receptur povede k zavedení zcela nových řad masných produktů vyráběných do plastových a skleněných obalů, u nichž budou v maximální možné míře zachovány původní nutriční a senzorické vlastnosti surovin.

Na dosažení stanovených cílů projektu bude společnost Slovácká Fruta, a.s. spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Předpokládaný termín realizace projektu: 1.1.2016 – 30.11.2017


 

Projekt: 

Vývoj nových výrobků na bázi kysaného a čerstvého zelí

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Stručný popis projektu a očekávané výsledky projektu:

Společnost Slovácká Fruta, a.s. v rámci projektu vyvine produkty z kysaného a čerstvého zelí a zároveň bude inovovat postupy týkající se výroby doposud vyráběných výrobků z kysaného zelí.

V rámci projektu je nutné připravit vývoj zcela nových receptur a technologických postupů, kterým bude předcházet nákup nové technologie a také stavební úpravy v areálu Slovácké Fruty, a.s. Investice do nové technologie, stavební úpravy a vývoj nových technologických postupů a receptur povede k zavedení zcela nových řad výrobků z kysaného a čerstvého zelí.

Na dosažení stanovených cílů projektu bude společnost Slovácká Fruta, a.s. spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Předpokládaný termín realizace projektu: 1. 10. 2017 – 31. 10. 2019


 

Projekt:

Vývoj pasterovaných zeleninových a luštěninových pomazánek

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Stručný popis projektu a očekávané výsledky projektu:

Projekt s názvem „Vývoj pasterovaných zeleninových a luštěninových pomazánek“ realizuje společnost Slovácká Fruta, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze s finanční podporou Programu rozvoje venkova/Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Projekt je zaměřen na vývoj nových receptur a inovaci technologických postupů a nákup nové technologie, která umožní vývoj a výrobu pasterovaných zeleninových a luštěninových pomazánek. Nová technologie a optimalizace celého technologického procesu povede k produkci nových produktových řad zeleninových a luštěninových výrobků a zároveň umožní optimalizaci a inovaci výroby stávajících zeleninových produktů.

Předpokládaný termín realizace projektu: 31. 3. 2018 – 31. 1. 2020