Společnost Hamé s.r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

PIKA a.s.

 • PIKA, a.s.
  se sídlem Bzenec, Nový svět 1574, okres Hodonín, PSČ 696 81
  IČ 45477949
  zapsaná v obchodním rejstříku
  vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3924
  zastoupená Ing. Petrem Novákem, jediným členem představenstva

O závodě
Závod PIKA Bzenec, který leží na Hodonínsku, se specializuje na zpracování sterilované zeleniny již od 40. let minulého století. Právě zde se rodí slavné okurky Znojmia, hrášek, zelí nebo známé zeleninové směsi Moravanka i Kunovjanka. Závod v Bzenci patří do skupiny Hamé od roku 1998. V roce 2003 se Hamé podařilo získat ochrannou známku Znojmia po krachujících závodech ve Znojmě. Od té doby se tedy okurky Znojmia dle tradiční receptury se sladkokyselým nálevem a posléze i další zeleninové výrobky pod touto legendární značkou vyrábí v Bzenci.Ročně tento závod, který je největší svého druhu v Česku, vyrobí zhruba 30 000 tun sterilované zeleniny ,což je veškerá zelenina vyráběná v Hamé s výjimkou kysaného zelí. V sezóně dokáže bzenecký závod vyrobit více než 13 milionů sklenic sterilovaných okurek, přičemž denně zpracuje na 110 tisíc kilogramů čerstvých okurek.

Zpráva o propojených osobách:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=19757875&subjektId=233095&spis=685625


Projekt: Vývoj a výroba nových sterilovaných výrobků ze zeleniny

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

 

Stručný popis projektu  a očekávané výsledky projektu:

V rámci projektu společnost PIKA, a.s. investuje do vývoje nových produktů a nové technologie umožňující výrobu méně kyselých potravin ze zeleniny s nutričním benefitem. Při vývoji nových výrobků a jejich receptur bude zohledněna možnost využití nutričních a zdravotních tvrzení na obale finálních produktů.

Složení výrobků bude jednak jednodruhové, ale také vícedruhové, složené z několika druhů zeleniny a hub. Pro zachování aktivity většiny bioaktivních látek, které jsou obsažené v zelenině a houbách je nutné dostatečné, ale šetrné tepelné ošetření tak, aby se získal mikrobiálně a senzoricky stabilní produkt. Tepelné ošetření a celý technologický výrobní postup bude nastaven tak, aby u finálních produktů byly v co největší možné míře zachovány přirozené bioaktivní složky surovin.

V rámci projektu budou vyvinuty nové receptury výrobků a naistalovány nové technologie. Následně budou provedeny nové technologické postupy, především šetrného tepelného opracování produktů. V souvislosti s realizací výše popsaného projektu a nutnosti zavedení nových technologií bude nutné také provést nezbytné stavební úpravy jak výrobních tak souvisejících prostor.

Na dosažení stanovených cílů projektu bude společnost PIKA, a.s. spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Předpokládaný termín realizace projektu: 1.1.2016 – 30.11.2018


 

Projekt:

Optimalizace a vývoj nových výrobků a postupů při výrobě sterilované zeleniny v nálevu

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Stručný popis projektu  a očekávané výsledky projektu:

Společnost PIKA, a.s. prostřednictvím realizace projektu s názvem „Optimalizace a vývoj nových výrobků a postupů při výrobě sterilované zeleniny v nálevu“ vyvine novou řadu produktů s obsahem nutričně cenných látek z koření.

V rámci projektu společnost PIKA, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze vyvine nové receptury a nové technologické postupy vedoucí k výrobě nových řad zeleninových výrobků s obsahem nutričně cenných látek z koření. Výrobu nových produktů umožní investice do nových technologií a vývoj a optimalizace nových pracovních postupů. V rámci projektu se předpokládá nejen vývoj nových výrobků, ale i nových laboratorních postupů, které umožní hodnocení obsahu nutričně cenných látek v zeleninovém produktu.

Pro úspěšné dosažení cílů projektu bude společnost PIKA, a.s. realizovat nákup nových technologií, stavební úpravy a výstavbu nových výrobních prostor v místě realizace projektu.

Předpokládaný termín realizace projektu: 1. 4. 2018 – 30. 4. 2020