Společnost Hamé s.r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

FRUTA Podivín, a.s.

 • FRUTA Podivín, a.s.
  se sídlem Podivín, Rybáře 157/40, PSČ 691 45
  IČ 49968556
  zapsaná v obchodním rejstříku
  vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1211
  'zastoupená Ing. Martinem Štruplem, předsedou představenstva

O závodu

Historie závodu Fruta Podivín, jenž leží v rovinatém Břeclavsku, sahá až do roku 1910. Výrobě džemů a marmelád se firma věnuje od roku 1942 a od vstupu do holdingu Hamé v roce 1998 se specializuje na sladký sortiment a kojeneckou výživu. Závod má nyní zhruba 220 zaměstnanců pracujících v třísměnném provozu. V Podivíně se zpracovává na 20 různých druhů ovoce a produkuje více než 200 různých druhů výrobků, kromě džemů, marmelád, ovocných směsí a povidel, také sirupy nebo známé ovocné kojenecké výživy Hamánek. Kromě toho rovněž zpracovává rajčata, ze kterých vyrábí zahuštěný rajský protlak.
V posledních letech se závod podařilo výrazně zmodernizovat, byla například dokončena výstavba mrazírny, která slouží ke skladování a třídění zmraženého ovoce.

Zpráva o propojených osobách:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=20265869&subjektId=429733&spis=68350
 

 

 

 

Projekt:

Vývoj produktů na bázi ovoce a zeleniny se zachováním nutričních a senzorických vlastností suroviny

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

 

Stručný popis projektu a očekávané výsledky projektu:

Společnost FRUTA Podivín, a.s. by prostřednictvím realizace tohoto projektu ráda rozšířila portfolio svých výrobků o řady produktů z ovoce a zeleniny.

Předmětem projektu je vývoj a následná výroba nových výrobků na bázi ovoce a zeleniny se zachováním pevného kusovitého podílu ovocné či zeleninové složky při zachování původních nutričních a senzorických vlastností surovin. Investice do nové technologie a stavební úpravy umožní výrobu produktů z ovoce a zeleniny s maximálním možným zachováním pevného podílu ovoce a zeleniny. Nové výrobky budou mít charakter kusovitých a kašovitých produktů.  Využití nové technologie a vývoj nových receptur povede k výrobě produktů s vyšším senzorickým a nutričním benefitem pro spotřebitele.

V rámci projektu bude nutné realizovat vývoj zcela nových technologických postupů a receptur výrobků, zhodnotit způsoby zpracování a balení produktů, včetně výběru vhodného způsobu balení a obalového materiálu. Pro úspěšnou realizaci inovačního projektu je nutné provést nákup nové technologie a uskutečnit související stavební práce.

Na dosažení stanovených cílů projektu bude společnost FRUTA Podivín, a.s. spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Předpokládaný termín realizace projektu: 1.2.2016 – 30.6.2017

 


Projekt: 

Vývoj nových ovocno-zeleninových výrobků do plastových obalů

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

 

Stručný popis projektu a očekávané výsledky projektu:

Společnost FRUTA Podivín, a.s. prostřednictvím realizace tohoto projektu vyvine nové výrobky na bázi ovoce s podílem zeleniny.

V rámci projektu bude nutné realizovat vývoj zcela nových receptur, optimalizovat a nastavit celý výrobní proces. Pro úspěšnou realizaci inovačního projektu je nutné provést nákup nové technologie.

Investice do nové technologie umožní šetrnější postupy, které povedou k nižším ztrátám vitamínů, antioxidačních látek a dalších nutričně a senzoricky cenných látek. Využití nové technologie a vývoj nových receptur povede k výrobě produktů s vyšším senzorickým a nutričním benefitem pro spotřebitele.

Na dosažení stanovených cílů projektu bude společnost FRUTA Podivín, a.s. spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.


Předpokládaný termín realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2017


 


Projekt:

Vývoj a optimalizace postupů výroby ovocných pomazánek bez alergenní suroviny

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Stručný popis projektu a očekávané výsledky projektu:

Společnost FRUTA Podivín, a.s. prostřednictvím realizace projektu s názvem „Vývoj a optimalizace postupů výroby ovocných pomazánek bez alergenní suroviny“ vyvine řadu inovovaných produktů vyrobených z bez-alergenní suroviny.

V rámci projektu bude nutné realizovat nastavení nových technologických postupů pro výrobu polotovarů a pro balení hotových výrobků bez použití alergenu. V rámci projektu budou vyvinuty receptury pro inovovanou výrobkovou řadu. Pro úspěšnou realizaci inovačního projektu je nutné provést nákup nových technologií a realizovat stavební úpravy ve stávajících výrobních prostorech výrobního závodu.

Investice do nové technologie umožní výrobu polotovarů za zvýšených hygienických podmínek. Využití nové technologie a inovace receptur povede k výrobě produktů bez použití konzervantů.

Na dosažení stanovených cílů projektu bude společnost FRUTA Podivín, a.s. spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.


Předpokládaný termín realizace projektu: 1. 2. 2018 – 30. 11. 2020