Společnost Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: privacy@orkla.cz

BAPA s.r.o.

 • BAPA s.r.o.Bapa Letohrad
  se sídlem Živnostenská 858, 561 51 Letohrad
  IČ 25996924
  zapsaná v obchodním rejstříku
  vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18874
  zastoupená panem Ivem Přikrylem, jednatelem

O společnosti

Společnost BAPA, která je součástí skupiny Hamé, má dva výrobní závody. V Letohradu na ústeckoorlicku se vyrábějí sendviče, bagety a paniny. V Hněvotíně u Olomouci se zase vaří hotová jídla a polévky.

Zpráva o propojených osobách:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=17884878&subjektId=220283&spis=624961

 

 


 

Projekt:

Vývoj a inovace při výrobě tepelně opracovaných masných výrobků

bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem operace 16.2.2 je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Stručný popis projektu  a očekávané výsledky projektu:

Společnost BAPA s.r.o. bude prostřednictvím realizace projektu s názvem „Vývoj a inovace při výrobě tepelně opracovaných masných výrobků“ inovovat a optimalizovat postupy výroby a balení svých produktů – tepelně opracovaných masných výrobků v plastových obalech.

V rámci projektu bude společnost BAPA s.r.o. optimalizovat technologické postupy výroby tepelně opracovaných masných výrobků ve svém výrobním závodě v Hněvotíně. Pro úspěšné dosažení cílů projektu bude nutné zrealizovat nákup nových technologií a provést stavební úpravy stávajících výrobních prostor.

Na dosažení stanovených cílů projektu bude společnost BAPA s.r.o. spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Předpokládaný termín realizace projektu: 31.3.2018 – 31.10.2019