Spoločnosť Hamé s.r.o. spracováva na týchto webových stránkach cookies potrebné na fungovanie webových stránok a pre analytické účely.

Biopotraviny pod značkou Hamé

BIO je neprehliadnuteľným trendom, ktorý si medzi nami postupne nachádza čoraz viac priaznivcov - návrat k prírode, tradičný spôsob pestovania rastlín bez chemických hnojív, správanie zvierat v ich prirodzenom prostredí - to sú hlavné spojovacie prvky pre výraz BIO.

Spoločnosť Hamé sa radí medzi dynamické spoločnosti, pre ktoré je charakteristické monitorovanie trhu, ochota vychádzať v ústrety želaniam a očakávaniam svojich zákazníkov, a preto kladie veľký dôraz aj na kontinuálny vývoj nových výrobkov.

V posledných niekoľkých rokoch čoraz väčšia skupina spotrebiteľov venuje zvýšenú pozornosť výberu potravín. Veľká časť z nich dáva prednosť BIO výrobkom pred klasickými, konvenčne spracovávanými. Preto ani trend BIO nemohol zostať spoločnosťou Hamé nepovšimnutý a do sortimentu sú pravidelne zaraďované aj BIO výrobky. Ide predovšetkým o výrobky pre najmenších, ale tiež napríklad o lahodné džemy.

Čo sú to Biopotraviny.


Suroviny na výrobu biopotravín sú produktom ekologického poľnohospodárstva. Sú súladom medzi prírodou a šetrným prístupom človeka k životnému prostrediu.

Pri produkcii surovín nesmú byť používané hnojivá minerálneho pôvodu, hormóny, pesticídy, geneticky modifikované organizmy či iné látky, ktoré narušujú životné prostredie, alebo sa v ňom prirodzene nevyskytujú.

Pri následnom spracovaní nie sú používané prídavné látky ako sú "Éčka", stabilizátory, spojivá, a ďalšie.

Vylúčenie týchto látok, ako sú chemické prostriedky, aditíva, umelé hnojivá, alebo geneticky modifikované organizmy, vedie k menšej záťaži nášho organizmu. Z týchto dôvodov sú tak biopotraviny vhodnejšie aj pre citlivejšieho jedinca s istou mierou intolerancie voči niektorým zložkám obsiahnutým v konvenčných potravinách.

Keďže výroba aj spracovanie BIO potravín sú ekonomicky náročnejšie ako pestovanie a výroba klasických potravín, odrážajú sa tieto náklady aj v konečnej cene. Biopotraviny tak predstavujú síce drahšiu, ale zdravšiu a pre Vaše telo výrazne lepšiu alternatívu k produktom väčšinového potravinárskeho priemyslu.

Hamé a kvalita biopotravín


Kvalita bioproduktov je určovaná nielen kvalitou celého poľnohospodárskeho systému, ale aj celého spracovateľského postupu. Je daná spôsobom, akým boli rastliny vypestované, ako boli zvieratá chované a ako bol bioprodukt spracovaný, skladovaný a distribuovaný

Spoločnosť Hamé dbá na dodržiavanie prísnych kontrolných štandardov, ktoré zaručujú, že sa k spotrebiteľovi dostáva vysoko kvalitný produkt.

Biopotraviny môžu byť jednou z ciest ako skvalitniť vlastný jedálny lístok a rozšíriť ho o potraviny, ktoré sú niekedy chuťovo výraznejšie, plné vôní a nezriedka s vyšším obsahom vitamínov a minerálov.

Ako spoznáte biopotraviny?


Biopotraviny je možné jednoznačne rozpoznať podľa ich označenia európskym BIO logom - od 1. júla 2010 je povinné používať na všetkých BIO potravinách vyrobených či balených v EÚ nové európske logo, ktoré znázorňuje hviezdy EÚ zoskupené v tvare listu na zelenom pozadí. Ide o veľmi jednoduchý symbol, obsahujúci dva jasné prvky, ktorými sú príroda a Európa.

Víťazné logo, ktoré nahradilo pôvodné logo s klasom, vzišlo z celoeurópskej súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť študenti škôl zameraných na umenie a dizajn. Z 3422 predložených návrhov vybrala porota zložená z medzinárodne uznávaných odborníkov 10 do užšieho výberu. Po kontrole autorských práv boli vybrané 3 logá, z ktorých o víťaznom rozhodovali online priamo občania. Návrh, ktorý vytvoril študent z Nemecka Dušan Milenkovic, získal 63% hlasov.

BIO logo musí byť vždy sprevádzané číselným kódom kontrolnej organizácie a miestom produkcie poľnohospodárskych surovín, použitých na výrobu danej biopotraviny.

V Českej republike kontrolované a certifikované biopotraviny sú označné BIO logom a kódom jednej z troch akreditovaných kontrolných organizácií, poverených ministerstvom poľnohospodárstva:
- KEZ o.p.s., CZ-BIO-001
- ABCERT AG, organizačná zložka, CZ-BIO-002
- Biokont CZ, s.r.o., CZ-BIO-003

Súčasne však musí vedľa európskeho BIO loga na výrobku zostať BIO logo národné - v prípade Českej republiky je to tzv. "Biozebra". Na výrobkoch môžu byť tiež uvedené BIO logá, ktoré si navrhnú jednotliví výrobcovia, tzv. súkromné BIO logo.

Spoločnosť Hamé uvádza na svojich biopotravinách nielen logo biopotravín Európskej únie a českú "Biozebru", ale pre lepšiu orientáciu svojich zákazníkov označuje svoje biopotraviny vlastným, dobre viditeľným logom BIO.

BIO výrobky spoločnosti Hamé nesú na svojom obale kód CZ-BIO-002.

Za biopotraviny nie je možné jednoznačne považovať výrobky, ktoré na svojom obale nesú iba označenie ako zdravá výživa, ekologická potravina, vyrobené v súlade so životným prostredím a podobne. Nemusí to znamenať, že nejde o výrobok šetrný ku konzumentovi a prírode, ale skôr to, že produkt nebol výrobcom certifikovaný, alebo nespĺňa niektorú inú podmienku pre legislatívne zaradenie medzi biopotraviny.

Aké výrobky BIO má Hamé vo svojom sortimente?
Prehľad všetkých v súčasnosti vyrábaných biopotravín spoločnosťou Hamé si môžete vyhľadať prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania na hlavnej stránke týchto webových stránok.