Hamé vo svete

Výrobky akciovej spoločnosti HAMÉ majú svoje pevné miesto nielen na českom trhu, ale sú známe i v zahraničí, kam smeruje cca 30% produkcie. V Slovenskej republike, Rusku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine má už HAMÉ svoje dcérske spoločnosti, ktoré tu boli založené za účelom skvalitnenia kontaktov a dodávok tovaru svojim obchodným partnerom v týchto krajinách. Naviac v októbri roku 2004 HAMÉ otvorilo výrobný závod v Ruskej federácii v meste Vladimír, čo výrazne uľahčilo distribúciu výrobkov na ruskom trhu. Ďalšia významná kapitálová akvizícia bola prevedená v Rumunsku, kde HAMÉ kúpilo firmu ROMCONSERV. Výrobky HAMÉ je dnes možné zakúpiť celkom v 36 krajinách sveta. Medzi tieto krajiny patria:

Arménsko Chorvátsko Lotyšsko Rumunsko
Austrália zrael Maďarsko Rusko
Azerbajdžan Japonsko Moldavsko Slovensko
Bielorusko Kanada Mongolsko Slovinsko
Bosna i Herceg. Kazachstan Nemecko Španielsko
Bulharsko Kosovo Holandsko Turkmenistan
Dánsko Libéria Nový Zéland Ukrajina
Estónsko Lýbia Poľsko USA
Gruzínsko Litva Rakúsko Veľká Británia