Profil

Spoločnosť Hamé je popredná potravinárska firma, zaoberajúca sa výrobou trvanlivých i chladených potravín, ktorej tradícia siaha k 20. rokom minulého storočia.

HAMÉ s.r.o. má vo svojom portfóliu rad produktov, ku ktorým patria napr: kečupy, paštéty, mäsové konzervy, hotové jedlá, zeleninové výrobky, ovocné zmesi, džemy, kompóty, kojenecká strava, bagety a veľa iných. HAMÉ, to sú trvanlivé a chladené potraviny vhodné pre všetky skupiny spotrebiteľov.

HAMÉ, to sú trvanlivé a chladené potraviny vhodné pre všetky skupiny spotrebiteľov.

Súčasná spoločnosť HAMÉ s.r.o. svoj výrobný program priebežne rozširuje v súlade s požiadavkami moderného spôsobu stravovania. Dnes sa svojou produkciou cez 100 000 ton hotových výrobkov patri k najväčším českým producentom potravín.

Spoločnosť nepôsobí len na území Českej a Slovenskej republiky, ale už niekoľko rokov úspešne dobýva i zahraničné teritóriá. Podiel exportu Hamé činí cca 30% z celkových tržieb 4 mld. Kč za rok 2005. Výrobky Hamé môžete nájsť vo viac ako 35 krajinách sveta, medzi ktoré patrí napr.: Rusko, Rumunsko, Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko či Kazachstan. V neposlednej rade môžete nájsť výrobky HAMÉ aj v Lýbii, USA, Veľkej Británii, Izraeli alebo Japonsku.