Pomoc přírodě: zaměstnanci Hamé čistili řeku Moravu

Pracovníci Hamé vyčistili okolí řeky Moravy v Uherském Hradišti. Šlo o iniciativu samotných zaměstnanců této přední české potravinářské firmy, kteří se rozhodli udělat něco navíc a pomoci v regionu. Po domluvě s Povodím Moravy tak v odpoledních hodinách na březích dobrovolně sbírali PET lahve, papíry, igelitové pytlíky, obaly a další odpad. Okolí řeky se čistí každoročně zejména po zimě a i tentokrát se podařilo nepořádkem naplnit hezkých pár pytlů.  Místa hojně využívaná lidmi pro odpočinek a zábavu jsou tak zase o něco krásnější.

Určitě vítáme to, že nám s čištěním pomohou. V Uherském Hradišti je tato skupina dobrovolníků pokud vím jediná, která se takto přihlásila. Pomohou tak přírodě a zvelebí i okolí řeky, kde lidé běžně nechávají odpadky a zapomínají je uklízet,“ říká Josef Gavenda z Povodí Moravy.

Společnost Hamé se dlouhodobě snaží v rámci svých možností realizovat veřejně prospěšné aktivity a pomáhat druhým. Přitom se soustředí také na region Uherské Hradiště a okolí, kde má v podobě několika závodů jádro své výroby. Hamé například pravidelně  podporuje různé akce pro mládež jako jsou dětské tábory, pomáhá rodičovským centrům, azylovým domům (např. ve Véskách), nebo spolupracuje s nemocnicemi při nákupu potřebné techniky.  

Hamé se také zapojilo do prospěšného projektu Zelená firma, díky kterému zaměstnanci na pracovištích Hamé, včetně výrobních závodů, odevzdávají nepotřebný elektroodpad (zářivky, baterie, tonery, CD a DVD atd.) do tzv. sběrných boxů. Takto sesbíraný odpad je pak svezen a ekologicky zpracován.