Hamé darovalo v rámci Národní potravinové sbírky více než 15 000 Hamánků

Zhruba 15 500 ks masozeleninových kojeneckých výživ Hamánek daruje Potravinové bance ve Zlínském kraji společnost Hamé, která v tomto regionu přímo sídlí.

Tyto trvanlivé výrobky o celkové váze více než 4 tuny, které pocházejí z kunovického závodu Hamé, tak budou moci být využity pro veřejně prospěšné účely.  Hamé tak vyjadřuje svou podporu Národní potravinové sbírce, jejíž 4. ročník se konal v sobotu 12.11. 2016 po celém Česku.

Hamé své produkty poskytuje pravidelně. Nedávno například věnovalo výrobky nemocnici T. Bati ve Zlíně, Thomayerově nemocnici v Praze a dalším veřejně prospěšným zařízením.